Image Alt

Esnault Liliane

Esnault Liliane

Liliane Esnault is verantwoordelijk voor projectontwikkeling bij FREREF. FREREF is een netwerk van regio’s en regionale instellingen dat tot doel heeft de rol van de regio’s in Europa te versterken en te ontwikkelen met het oog op de ontwikkeling van een beleid dat alle mensen, en vooral de meest kwetsbaren, in staat stelt om te slagen in hun beroepscarrière. Levenslang leren, ondersteunende netwerken en mobiliteit zijn sleutelelementen van deze processen.

Zij is ook consultant, projectmanager en evaluator. Haar interessegebieden zijn levenslang leren, loopbaantrajecten, participatieve benaderingen, en het creëren en faciliteren van netwerken en praktijkgemeenschappen.

Zij is al twintig jaar universitair hoofddocent in Information Systems Management, e-Business en Project Management aan EM LYON.