Image Alt

Djerdir Abdesslem

Djerdir Abdesslem

Pr. Abdesslem Djerdir is geboren op 05/08/1969 en behaalde in 1993 de graad van ingenieur in de elektrotechniek aan het Nationaal Instituut voor Elektrotechniek van Bejaïa, Algerije, en in 1999 de graad van doctor in de elektrotechniek aan de Universiteit van Franche Comté Belfort, Frankrijk. Hij is momenteel docent aan de Technische Universiteit van Belfort-Montbéliard (UTBM), Frankrijk. Sinds december 2007 is hij geaccrediteerd om wetenschappelijk onderzoek te leiden. Zijn onderzoeksgebieden omvatten modellering en ontwerp van elektrische en brandstofcelvoertuigsystemen (elektrische machines, energieopslagapparaten en vermogensomzetters). Zijn belangrijkste onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de beschikbaarheid en hoge efficiëntie van elektrische aandrijflijnen voor transporttoepassingen door een combinatie van experimentele en theoretische benaderingen. In deze context was hij de voertuigreferent van het Europese Mobypost-project (http://mobypost-project.eu) waar 10 brandstofvoertuigen werden gebouwd en getest. Sinds december 2014 is hij directeur van het departement Energie van de UTBM.