Image Alt

Ali-Messaoudi Rachid

Ali-Messaoudi Rachid

Na 10 jaar bij het Ministerie van Defensie te hebben gewerkt, in het kader van de omscholing van militair personeel, heeft Rachid 11 jaar in verschillende opleidingscentra en integratie structuren gewerkt. Hij is een beroepenconsulent, vertrouwd met de markten van de Pôle Emploi en Regio: professionele diensten voor beroepsproject, jobcoaching, specifieke diensten voor gehandicapten, bejaarden en een buitenlands publiek. Hiernaast heeft hij opleidingen gegeven zoals Frans vreemde taal, omscholing en inburgering.

Sinds 2019 ontwikkelt hij, binnen een structuur van integratie door economische activiteit en vervolgens binnen IDEIS, als begeleider, activiteiten die het “outreachment”, die het publiek dat ver verwijderd is van de arbeidsmarkt, identificeert en mobiliseert. Tegelijkertijd coördineert hij een Erasmus+ project gewijd aan de opleiding van professionals op het gebied van integratie die geïnteresseerd zijn in deze thema’s.