Image Alt

Goffinet Françoise

Goffinet Françoise

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen op het gebied van: sociaal overleg, functieclassificaties, stress, seksuele intimidatie, arbeidstijdverkorting, combinatie van beroeps- en privé-leven, human resources, opleiding, integrale kwaliteit, MKB, sociaal-professionele integratie, netwerkvorming, verenigingsleven, plattelandsgebieden, organisaties voor jeugd en voortgezette opleiding, sociale economie, onderzoek-actie, sociologische interventie, publicatie van tijdschriften, organisatie van colloquia, beheer van Europese projecten…

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, plaatsvervangend adviseur, deskundige inzake gelijkheid bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) sinds maart 1990.

Van 1994 tot 2000 deskundige voor België in het Europees netwerk “Werk en gezinsleven”: organisatie van twee colloquia: “Mannen, beroeps-, gezins- en huishoudelijke tijd” in december 1995 en “De levenstijd temmen, een nieuw evenwicht voor managers, vrouwen en mannen” in Rijsel op 3 en 4 juni 1999.

Van 2002 tot 2005 coördinator van het Europese project “actieve vaders” (vaderschapsboekje met uitleg over het verlof, theatrale animaties om het bewustzijn in de wereld van het werk te vergroten, …).

Sinds juli 2000 vertegenwoordiger van België in het Europees netwerk “vrouwelijk ondernemerschap”, gefinancierd door DG Ondernemingen. Partner in het Europese DIANE-project (Equal) inzake vrouwelijk ondernemerschap sinds 2002.