Image Alt

Désir Caroline

Désir Caroline

Met een diploma rechten aan de ULB en arbeidsrecht aan de VUB, begon Caroline Désir haar carrière als advocaat in het arbeidsrecht voordat ze vertrok naar de politiek. Van 2009 tot 2019 was ze lid van het Brusselse Parlement en van het Waalse Parlement (in het bijzonder actief binnen het Onderwijscomité). Van 2013 tot 2019 was Caroline Désir ook schepen in Elsene (voor stadsvernieuwing, huisvesting, mobiliteit en openbaar onderwijs). Ze werd in mei 2019 verkozen tot federaal plaatsvervanger.

Op 17 september 2019 wordt Caroline Désir minister van Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel. In overeenstemming met de waarden die ze sinds het begin van haar carrière verdedigt, wijdt ze haar energie aan de verdediging van eerlijker, effectiever en inclusiever onderwijs. Dit is ook de prioritaire doelstelling van het Pact voor excellentie in het onderwijs, dit zal zorgen voor een ingrijpende hervorming van het schoolsysteem en kwaliteitsverbetering van het Franstalige onderwijs.