Image Alt

Van Hee Freia

Van Hee Freia

Ik ben afgestudeerd in Internationaal en Europees recht en werk sinds 2016 voor Actiris. Eerst als projectmanager over actief arbeidsmarktbeleid, en meer recentelijk bij de eenheid Internationale betrekkingen van Actiris.

Ik ben belast met het toezicht op het beleid en de programma’s van de EU om mogelijkheden voor financiering en ondersteuning voor Actiris vast te stellen, zoals de Europese strategie voor vaardigheden, Digitaal Europa, NextgenerationEU, Erasmus +, het instrument voor technische ondersteuning, enz. Mijn expertisegebieden zijn: sociale en circulaire economie, jeugdwerkloosheid, integratiebeleid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voorheen werkte ik ook voor het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) als internationaliseringsmedewerker als nationaal contactpersoon voor Horizon2020.