Image Alt

Harrison Cynthia M.

Harrison Cynthia M.

Cynthia beheert momenteel het project Levenslange begeleiding bij Cedefop (het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding), dit in nauwe samenwerking met het deskundige team van de validatie van informeel en niet-formeel leren én de financiering van volwasseneneducatie bij het Department for Learning and Employability. Haar rol omvat de coördinatie van CareersNet, het Cedefop-netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van levenslange begeleiding en loopbaanleren, alsmede het beheer van de bijbehorende inventaris van systemen en praktijken voor levenslange begeleiding.