Image Alt

Claire Liebmann

Claire Liebmann

Claire Liebmann is een creatieve en communicatieve projectcoördinator, met ruime ervaring in marktanalyse en -onderzoek, rekrutering, loopbaanbegeleiding en ondernemerschap en in de coördinatie van projecten met maatschappelijke impact.

Als econome van opleiding, gespecialiseerd in Public Economics, coördineert zij momenteel voor het Beroepenpunt van Brussel een programma om voortijdige schoolverlaters te helpen hun weg terug te vinden naar sociale integratie. Dit programma, Touch’N’Go.brussels, stelt deze jongeren, die het verst van de arbeidsmarkt af staan, in staat hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidszin te versterken en weer op het goede spoor te komen, zodat zij ofwel weer naar school kunnen gaan, een beroepsopleiding kunnen volgen, een baan of een betaalde stage kunnen vinden, ofwel hun eigen bedrijf kunnen opzetten.