Image Alt

Brenot Valérie

Brenot Valérie

Valérie BRENOT is directeur van het Maison de l’Information sur la Formation sur l’Emploi en heeft ervaring op Europees niveau als referent-deskundige en evaluator van Erasmus-programma’s. Zij zet zich in voor het bestendigen van acties ten gunste van werkgelegenheid en opleiding en initieert en coördineert de vaardigheden van haar 25 medewerkers.

Haar rol: synergieën tot stand brengen met de actoren en partners en goede praktijken ontwikkelen. Door te werken aan de evolutie van de energieberoepen wordt dan ook de hele sector beïnvloed door de integratie van alle toekomstige uitdagingen en meer in het bijzonder die van de ecologische overgang. Het Watt else-project wordt geleid door 10 partners van alle bekwaamheden (plaatselijke autoriteiten, bedrijven, opleidingsorganisaties) uit Griekenland, Italië, Spanje, Zweden, Slowakije, Roemenië en het eiland Réunion, die de tweeledige noodzaak hebben aangegrepen om vaardigheden te ontwikkelen in het licht van technische, wetenschappelijke en milieu-ontwikkelingen.